martes, 6 de febrero de 2018

El còmic

Tipus de vinyetes

La vinyeta tancada és aquella que està limitada per tots els seus costats. Esta s'utilitza quan es desitja crear una pesa única i tancada, com en una pantalla de cine.

La vinyeta oberta, no té cap limitació, de tal manera que crea efectes molt buscats. D'una banda, si el dibuix s'ix dels rebords, pot generar la sensació d'un espai infinit que s'estén més enllà de la pàgina.


01.jpg

La vinyeta ortogonal és aquella vinyeta els costats de la qual són ortogonals al pla de la pàgina, és a dir, que els seus bords són rectes i per tant forma rectangles o quadrats. Són vinyetes estables i s'usen amb molta freqüència.

La vinyeta diagonal, al contrari, posseïx costats que van en diagonal i no són ortogonals al pla de la pàgina, per la qual cosa formen rombes o trapezis. Estes vinyetes s'usen per a donar sensació de moviment o dinamisme, o per a mostrar alguna imatge pertorbadora.


03.jpg04.jpg

Les vinyetes exteriors són aquelles que es troben separades de les altres per mitjà dels carrers o pels marges de la pàgina.


Les vinyetes interiors són aquella que es troben contingudes dins d'una vinyeta més gran. Servixen normalment per a mostrar un detall o un fet que es realitza al mateix temps en eixa escena.


06.JPG


Vinyeta decorativa. De vegades, només usarem el marc de la vinyeta i l'espai exterior com un element decoratiu, sense més funció que la visual, de tal manera que la vinyeta es convertix en part del dibuix.


09.JPG


Vinyeta rota. En alguns dibuixos, per a crear sensacions estètiques i, especialment, de moviment, s'utilitza el recurs de "sacar" part del dibuix "fuera de la viñeta", com si allò que s'ha dibuixat s'estiguera projectant cap a l'espectador.

11.jpg

Vinyeta psicològica. Moltes vegades, les vinyetes s'usen per a crear sensacions en el lector de tal manera que s'adapten a una forma que les produïx. Açò fa que les vinyetes creuen composicions estranyes però tenen una gran força i submergixen al lector en la trama.

13.jpg

Distribució de Vinyetes


Distribució simètrica

28.jpg

Distribució asimètrica

29.jpg

Distribució irregular

32.jpg

Pla panoràmic o Pla de situació: els plans panoràmics han de ser vinyetes de grans mides, i són usualment allargades, deixant que el lector es detinga per a contemplar l'escenari de l'acció.

34.jpg

Pla general: per als plans generals es poden usar vinyetes de qualsevol tipus, però solen ser de grandària gran o mitjà.

36.jpg

Pla sencer: les vinyetes que contenen plans sencers aprofiten la situació del cos i per això solen ser allargades verticalment.

38.jpg

Pla americà: per als plans americans es pot usar qualsevol tipus de vinyeta, encara que guarden molta similitud amb el pla sencer i sol posar-se en vinyetes allargades.

39.jpg
Pla mig i pla mig curt: estos plans poden trobar-se en tot tipus de vinyetes de qualsevol grandària.

41.jpg

Primer pla: el primer pla pot col·locar-se en vinyetes de qualsevol tipus, però normalment, a menys que es vullga provocar una sensació impactant, s'usa en vinyetes de dimensió reduïda.


43.jpg

Primerísimo primer pla i pla detall: estos plans poden trobar-se en tot tipus de vinyetes, però pràcticament sempre són de dimensió reduïda.

44.jpg45.jpg


domingo, 5 de marzo de 2017

Aforismes

Un aforisme és una sentència breu que expressa un pensament complex de forma colpidora i estètica. Es considera un gènere literari i pot aparèixer dins una composició major o com a recull de frases i sentències cèlebres. L´aforisme, tot i presentar-se com una veritat absoluta, parteix de la subjectivitat del seu autor i així es diferencia de lleis científiques o similars, enunciades d´un mode semblant.

Exemples:


El que no et mata, et fa més fort. - Friedrich Nietzsche  

El dubte és un dels noms de la intel·ligència. - Jorge Luis Borges 
Ajudar a què ho necessita no sols és part del deure, sinó de la felicitat. - José Martí 
Benevolència no vol dir tolerància del roín, o conformitat amb l'inepte, sinó voluntat de bé. - Antonio Machado 
El futur ens tortura, el passat ens encadena. Heus ací per què se'ns escapa el present. - Gustave Flaubert